Zásady ochrany osobních údajů


Vyplněním objednávky, registrace, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti O'dore, s.r.o. se sídlem ul. 8.mája 751 Svidník 089 01 zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního rejstříku Okresního soudu Prešov, odd: Sro, Vložka číslo: 38369 / P, IČO: 52 391 108 (dále jen jako "Správce" nebo "Správce osobních údajů") využívat Vaše osobní údaje . Tato stránka má za úkol Vás podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.
shromažďovány údaje
V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, celé jméno, telefon, adresa a údaj o ceně. Údaje nejdříve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu, udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůta, fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.
V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu, přidáním se do košíku, při vytvoření objednávky či při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů, navíc databáze umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme při identifikaci osob při komunikaci se zákaznickým centrem, při vyřizování reklamací či při vyřizování objednávky na výdejnách či k marketingovým účelům (více níže).
Údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky.
Vaše osobní údaje využíváme i z důvodu zabezpečení přepravy (naplnění naší části smlouvy). Tyto osobní údaje prodáváme přepravních společnostem a při předání vytvoříme o předání záznam, který slouží jako záloha pro případ chyby předání přes informační systém. Z důvodu možných reklamací jako ze strany zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.
Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vám předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázi společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let po uskutečnění poslední objednávky.
Abychom Vám mohli poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme technické údaje o zařízení, které využíváte k přístupu na náš web (prohlížeč, kterou využíváte, zařízení, ze kterého přistupujete na náš web a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a k jinému účelu, než poskytování technické podpory jejich nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje o Vás vymažeme po 5 letech od uskutečnění poslední objednávky.

Využití pro marketingové účely

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru obchodních sdělení, a které využíváme k zasílání obchodních sdělení k větší relevantnosti námi zasílaných oznámení. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit v zákaznickém profilu. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již nebudeme Vaše kontaktní osobní údaje využívat zasílání obchodních sdělení.

Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely jejich uchováváme po dobu 5 let od poslední objednávky.

Protože jsme si vědomi toho, že údaje o tom, co konkrétně Vás u nás zajímá, co se Vám líbí a Vaše zpětná vazba na zasílání obchodních sdělení mohou být vnímány jako citlivější data, uchováváme je jen po dobu 2 let od doby, kdy tato data získáme.

Komu poskytujeme data?

Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby a to zejména z výše uvedených důvodů. Všechny nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami a využíváme i služby třetích stran (specializované společnosti). S třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje předány dopravním společnostem, a to např .:

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Geis Parcel CZ s.r.o., Balíková přeprava, Geispoint, Trňanská 6, 96 001 Zvolen
Kromě objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, a to např .:

účetní program Oberon provozovaný spol. Exalogic, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83 Bešeňová
Google llc, Mountain View, USA


Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely v své prezentací tzv. soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zvlášť pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky ním můžeme mít přehled co se naším zákazníkem líbí a na základě toho upravovat naši nabídku.

Konkrétně používáme cookies:

Nevyhnutné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů písma
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty
Google Optimize

Používáme ho kvůli vyhodnocování úspěšnosti a kvůli zlepšování webu

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy
Twitter Používame Twitter k cílení reklamy
Linkedin Používame Linkedin k cílení reklamy

 

Uchovávání dat

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v datovém centru společnosti WebSupport, s.r.o. se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko. Zabezpečení datového centra je v plném souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Jaká práva Vám dává GDPR a jak je využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@odore.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje námi budou zpracovávány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu obsahujícím údaje o používání souborů cookies, informovat i o případných třetích stranách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na všechny informace nám dostupné o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nesprávné, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@odore.cz upozornit, my neprodleně opravíme nesprávné osobní údaje. Po registrací na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytly, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické centrum je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Uděláte tak zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@odore.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného odkladu vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesenými námitkami a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Pokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování nepreukážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat abychom omezili jakékoli zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromažďovány osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávně a Vy, namísto o vymazání požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@slocz.cz o omezení jejich používání.
pokud Vaše osobní údaje už nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
pokud vznesete námitky proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.


Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

přesto, že jejich zpracování již není potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali
pokud vznesete námitky podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a / nebo
neoprávněně
máte právo požadovat abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takových skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@odore.sk takto zpracované osobní údaje vymazány. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu, zda pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@odore.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. Ve formátu * .xls, * .csv nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti vyhovíme.

Právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít nadále dostávat obchodní sdělení, můžete je zasílání zabránit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního oznámení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět a to kdykoliv i bez udání důvodu. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@odore.cz.

Kontakt na pověřenou osobu pro ochranu osobních údaje (DPO)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Adela Kohutová, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@odore.cz

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Pokud by Vám naši kolegové nepomohly, máte samozřejmě právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, zda jakoukoli jinou cestou, kterou bude Úřad pro ochranu osobních údajů akceptovat.

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.sk

Update cookies preferences Zmeniť nastavenia cookies